<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.post-content p {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom: 30px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->a.more-link {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-style: solid;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-color: #ff7913;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-width: 2px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 30px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: 1px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 16px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #ffffff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top: 10px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right: 30px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom: 10px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left: 30px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->a.more-link:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-top: 10px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-right: 30px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-bottom: 10px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding-left: 30px!important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->a.more-link:hover {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background: #ff7913 !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> letter-spacing: 1px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s fizikalnom terapijom, ortopediju i traumatologiju, pedijatriju i kliničku radiologiju - UZV dijagnostiku.

Kuniščak 1a, 10000 Zagreb
T: +385 1 6473800
M: +385 91 4109002
E: info@fattorini.hr

OIB: 50986747272
MBS: 081184606
Banka: Zagrebačka banka
IBAN: HR552360000112714198

Društvo upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu Članovi društva: Matija Žutelija Fattorini, Renzo Fattorini